ПРОДОЛЖЕН Е РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА АПСТРАКТ ЗА УЧЕСТВО НА ПРЕТСТОЈНИОТ КОНГРЕС

Почитувани членови поради зголемен интерес, а на барање на голем дел од здравствените и образовни институции во нашата земја Извршниот одбор на ЗМСТАС „ЗА НАС“ донесе одлука да го продолжи рокот за поднесување апстракт до 20 јули 2023 година.

Вториот Конгрес на медицинските сестри за прв пат се организира под закрилата на ЗМСТАС „ЗА НАС“ како рамноправна членка на Балканската Асоцијација на Медицински Сестри (БАМС) и истиот ќе се одржи во периодот од 13ти до 15ти октомври 2023 година, во хотел Дрим - Струга, С. Македонија. 

Повеќе информации
тука.