Форма за контакт

Нашата локација

Детали за контакт

Зграда на Социјалистичка Партија, Скопје
Елена Кавракова - Лице за администрација и комуникација со членови
Даниел Стојмановски - Лице за односи со јавноста и комуникација со медиуми