Форма за контакт

Нашата локација

Детали за контакт

Зграда на Социјалистичка Партија, Скопје
АДМИНИСТРАЦИЈА
И КОМУНИКАЦИЈА СО ЧЛЕНОВИ

kontakt@zanas.mk
0038970406927

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
И КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИ

pr@zanas.mk