social imagesocial image
Нашата мисија
Интенција сите сестрински здруженија да се сплотат во една комора која ќе биде правен субјект и ќе ги застапува правата и должностите на нашата професија, и ќе не иплементира во здравствената политика.
  • Интенција сите сестрински здруженија да се сплотат во една комора која ќе биде правен субјект и ќе ги застапува правата и должностите на нашата професија, и ќе не иплементира во здравствената политика.

    Нашата мисија


ДЕНОВИ НА ЕДУКАЦИЈА - ЛОЗНИЦА 2023
29.11.2023
Овој собир го организираше Балканското здружение на медицински сестри, каде учествуваа и повеќе од 30 предавачи од различни области во медицината.
Види детали

Настани

Пријави се

2020 - ГОДИНА НА СЕСТРИНСТВОТО

Галерија