ПРИСТАПНИЦА
КАКО ДА СТАНАМ ЧЛЕН НА ЗМСТАС „ЗА НАС“?!

Почитувани, за да бидете член на Здружението на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри „ЗА НАС“ потребно е да ја превземете (испринтате) пристапницата, соодветно да ја пополните и да доставите еден примерок од истата до администрацијата на здружението и втор примерок до секторот за финансии во вашата установа.

Примерокот до здружението 
со назнака АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ЧЛЕНСТВО можете да го испратите по пат на скенирање и испраќање на соодветниот документ на официјалната електронска пошта: zanas.zmsta@gmail.com, или со испраќање на документот на адресата на канцеларијата на здружението: улица 11ти Октомври број 17/1/2 ЗСП - Скопје

Финансиската согласност пак е потребно да ја доставите во установата во којашто сте вработени.

За сите подетални информации ќе ве замолиме да го исконтактирате нашето лице за администрација и комуникација со членовите.