ЕДУКАТИВЕН НАСТАН: ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА

Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје во соработка со Асоцијацијата за дезинфекција и стерилизација на Република Македонија - DSAM, во просториите на Факултетот, одржа едукативен настан под тема „ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА“ на кој учествуваше и Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“.