РАБОТИЛНИЦА: “ХИВ – БИОМЕДИЦИНСКА ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОФИЛАКСА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЕДНАКВИОТ ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХИВ“

Почитувани членови ве известуваме дека Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на работилницата со тема “ХИВ – биомедицинска превенција и профилакса за здравствени работници и еднаквиот третман на пациентите со ХИВ“ оранизирана од страна на Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби и Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.

Главни предавачи на настанот беа Д-р Милена Стевановиќ, специјалист-инфектолог, Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби и Андреј Сених, извршен директор на Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.Целите на оваа работилница беа да се споделат нови и ажурирани информации за:
- Епидемиолошкиот контекст на ХИВ во С. Македонија и напредокот на земјата кон постигнувањето на глобалните цели за
окончување на епидемијата;
- Биомедицинската превенција на ХИВ и релевантните препораки на СЗО;
- Професионалниот ризик од ХИВ со фокус на здравствени работници во областа на хирургијата;
- Постекспозициската профилакса во случај на потенцијална изложеност на вирусот кај здравствени работници;
- Социјалните аспекти на ХИВ-инфекцијата и улогата на здравствените установи и здравствените професионалци;

и да се разменат ставови меѓу хирурзи, инфектолози, други здравствени работници и соработници, како и пациенти со ХИВ во врска со третманот на ХИВ-инфекцијата во Македонија.