СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАИ ЗА ТЕМАТСКИ АНАЛИЗИ ЗА РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ТВИНИНГ ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

Во рамки на постојниот Твининг проект за унапредување и имплементација на Националната рамка на квалификации во периодот од 5-ти до 9-ти јуни се реализираше активноста 1.2.3 Спроведување на проценки и изработка на извештаи за тематски анализи за различни нивоа на образование (високо образование, ВЕТ и општо образование) институции и програми.Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на овој проект чија цел беше оценување на влијанието за различни нивоа на образование (високо образование, ПОО и општо образование) институции и програми кои ќе вклучуваат собирање на податоци за примена на Прирачникот од страна на институциите на ХЕ и ПОО, како и насоки, препораки, и инструменти за спроведување и развој на мерките на ЦА; обука на персоналот за методологијата и процедурите.