8-МИ МАРТ МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА: МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА - ЖЕНА ОСТВАРЕНА СО СВОИТЕ ПРАВАПочитувани колешки, денес од мое име и од името на извршниот одбор на ЗМСТАС - ЗА НАС ви го честитаме Меѓународниот ден на жената 8-ми март. Повеќе од 100 години се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите.

До ден денес многу работи се променети, но посакувам во иднина м
едицинските сестри да бидат архитекти и дизајнери на новите здравствени системи, а не само доставувачи на грижа.

Виталната улога на медицинските сестри во давањето на здравствените услуги упатува кон потреба за нивна поголема вклученост во организацијата на сите нивоа во  здравствениот систем и во креирање на здравствените политики.


Со почит,
м-р Гордана Бешлиовска
Претседател на Унијата на ЗМСТАС
предводена од ЗМСТАС - ЗА НАС