ОНЛАЈН ПРАШАЛНИК ЗА ОПРЕМЕНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ СО ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА

Почитувани колеги здравствени работници и здравствени соработници,
 
Како резултат на соработката на Колаборативниот центар на СЗО при Институтот за медицина на трудот, Скопје со Колаборативниот центар на СЗО за медицина на трудот при Медицинскиот факултет, Универзитет во Загреб, изработен е следниов Прашалник чија цел е да се процени опременоста на здравствените работници и соработници со лични заштитни средства (ЛЗС) во време на пандемија со COVID-19. 
 
Многу ќе ни значи доколку потрошите 10 минути од вашето време за да одговорите на прашањата подолу.
 
Може да одговараат само здравствени работници и соработници коишто живеат во Македонија.
 
Прашалникот е достапен на следниов линк:
 
 
ПОЧИТУВАНИ ЧЛЕНОВИ, ЗА ДА МОЖЕМЕ ДА ПОМОГНЕМЕ ВО ИЗРАБОТКАТА НА ПРОЦЕНКАТА ВЕ ЗАМОЛУВАМЕ ВО НАЈСКОРО ВРЕМЕ ДА ГО ПОПОЛНИТЕ ПРАШАЛНИКОТ НА ЛИНКОТ ПОГОРЕ.
 
ВАШИТЕ КООРДИНАТОРИ ЌЕ ГИ ИМААТ СИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОИ ВЕ ИНТЕРЕСИРААТ.


Слободно споделувајте го Прашалникот со вашите колеги. 
 
Ви благодариме!
 
 

Scientific Research Associate Dragan Mijakoski, MD, MSc, PhD
Specialist in Occupational Medicine
Subspecialist in Pulmology and Allergology  
Institute of Occupational Health of RM-Skopje, 
WHO Collaborating Center, 
GA2LEN Collaborating Center, 
Allergy Center 
II Makedonska Brigada 43 
Skopje 
Phone: +389 2 3110 491 
Fax: +389 2 2621 428 
Mobile: +389 78 220 450 
e-mail: dmijakoski@yahoo.com
            dmijakoski@gmail.com