Популарни вести

УНИЈА НА ЗМСТАС: НЕМА ТРАНСФОРМАЦИЈА КОН РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, НО И НЕМА НЕДОСТОИНСТВЕНИ ДОГОВОРИ НА ДЕЛО

Почитувани, по однос на на актуелните информации во однос на неисполнетите ветувања за трансформација во редовен работен однос на медицинските сестри би сакале јавноста да ја известиме за тековните случувања.

Прочитај повеќе

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ПРВИОТ СИМПОЗИУМ НА ДРУШТВОТО НА OФТАЛМОЛОШКИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ПРИ ЗМСТАС „ЗА НАС“

Почитувани ве информираме дека се формираше Друштвото на офталмолошки сестри при ЗМСТАС „ЗА НАС“ кој својот ПРВ СИМПОЗИУМ ќе го одржи на 11 ти април 2024 во Скопје.

Прочитај повеќе

Проширување на Унијата на ЗМСТАС: Се формираше Македонска асоцијација за стерилизација и дезинфекција (МА Стерил Дез)

Промоција на новото Друштво при ЗМСТАС „ЗА НАС“ со назив Македонска асоцијација за стерилизација и дезинфекција (МА Стерил Дез) кое ќе работи во сферата на интрахоспиталните инфекции заедно со резистенцијата на антимикробните средства.

Прочитај повеќе