Вести од Настани

ЕДУКАТИВЕН НАСТАН: ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА

Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје во соработка со Асоцијацијата за дезинфекција и стерилизација на Република Македонија - DSAM, во просториите на Факултетот, одржа едукативен настан под тема „ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА“.

Прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦА: “ХИВ – БИОМЕДИЦИНСКА ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОФИЛАКСА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЕДНАКВИОТ ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХИВ“

Почитувани членови ве известуваме дека Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на работилницата со тема “ХИВ – биомедицинска превенција и профилакса за здравствени работници и еднаквиот третман на пациентите со ХИВ“ оранизирана од страна на Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Универзитетска клин

Прочитај повеќе

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАИ ЗА ТЕМАТСКИ АНАЛИЗИ ЗА РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ТВИНИНГ ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на овој проект чија цел беше оценување на влијанието за различни нивоа на образование (високо образование, ПОО и општо образование) институции и програми кои ќе вклучуваат собирање на податоци за примена на Прирачникот од страна на институциите на ХЕ и ПОО, како и насоки, препораки, и

Прочитај повеќе