Популарни вести

ПОДДРШКА ОД ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ХУМАНОТО ДРУШТВО ЗА ПОМОШ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Токму овој период на празнувања и потребата од разменување на љубов, солидарност и поддршка здружението сметаше дека е најсоодветен за формирање на друштво кое во преден план ќе ги стави активностите за поддршка на медицинските сестри.

Прочитај повеќе

СРЕДБА СО МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ОД СПЕЦИЈАЛИЗИРАНАТА БОЛНИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „Д-Р ОРГАНЏИСКИ“ ОД ШТИП

Оваа посета е само дел од континуираните настани од овој тип која Унијата редовно ги реализира, а се во насока на меѓусебни соработки, проекти и едукација.

Прочитај повеќе

ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈОТ ПО ПОВОД 35 ГОДИШНИНАТА ОД ПОСТОЕЊЕТО НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА

Здружението на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри „ЗА НАС“ беше добитник на една од благодарниците во име на добрата соработка и промоција и допринос кон сестринската професија во нашата земја.

Прочитај повеќе