Вести од месец Март, 2019

ПРВ СИМПОЗИУМ: ФОРМИРИРАНО ДРУШТВО НА ПАТРОНАЖНИ СЕСТРИ НА МАКЕДОНИЈА

Почитувани членови, на 28ми февруари се одржа првиот СИМПОЗИУМ НА ПАТРОНАЖНИ СЕСТРИ во организација на Унијата на здруженија предводени од Здружението на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки и сестри - ЗА НАС.

Прочитај повеќе