РАБОТИЛНИЦА: “ХИВ – БИОМЕДИЦИНСКА ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОФИЛАКСА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЕДНАКВИОТ ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХИВ“

Почитувани членови ве известуваме дека Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на работилницата со тема “ХИВ – биомедицинска превенција и профилакса за здравствени работници и еднаквиот третман на пациентите со ХИВ“ оранизирана од страна на Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Универзитетска клин

Прочитај повеќе

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАИ ЗА ТЕМАТСКИ АНАЛИЗИ ЗА РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ТВИНИНГ ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на овој проект чија цел беше оценување на влијанието за различни нивоа на образование (високо образование, ПОО и општо образование) институции и програми кои ќе вклучуваат собирање на податоци за примена на Прирачникот од страна на институциите на ХЕ и ПОО, како и насоки, препораки, и

Прочитај повеќе

ПОДДРШКА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТОТ НА ГРИЖАТА ЗА ХИПЕРТЕНЗИЈА И ДИЈАБЕТЕС, ПРОЕКТ НА СВЕТСКАТА БАНКА ВО НАШАТА ЗЕМЈА

Светска банка во Северна Македонија организираше презентацијата на извештајот „Поддршка на подобрувања на континуитетот на грижата за хипертензија и дијабетес во Северна Македонија “ на која учествуваше и Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“.

Прочитај повеќе

ЈАКНЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ВО НАШАТА ЗЕМЈА, ПРОЕКТ НА ЕУ И СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

Почитувани членови ве известуваме дека Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на проектот на Европската Унија и Советот на Европа на тема „Јакнење на активностите против трговијата со луѓе во С.Македонија“.

Прочитај повеќе

„СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН“ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Почитувани членови ве известуваме дека Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ беше поканета од Министерството за здравство да учествува на презентација на студиите на тема „Употреба и откажување од тутунот во С.Македонија“.

Прочитај повеќе