ПРОДОЛЖЕН Е РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА АПСТРАКТ ЗА УЧЕСТВО НА ПРЕТСТОЈНИОТ КОНГРЕС

Почитувани членови поради зголемен интерес, а на барање на голем дел од здравствените и образовни институции во нашата земја Извршниот одбор на ЗМСТАС „ЗА НАС“ донесе одлука да го продолжи рокот за поднесување апстракт до 20 јули 2023 година.

Прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦИ НА СЗО: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИЈАТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Почитувани членови ве известуваме дека Светската здравствена организација во текот на оваа недела, започнувајќи од 26ти јуни па се до 29ти јуни, одржа работилници на тема „Зајакнување на образованието и професијата на медицинските сестри во Р. С. Македонија“.

Прочитај повеќе

РАБОТЕН СОСТАНОК СО КООРДИНАТОРИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ЗМСТАС „ЗА НАС“

- преглед на активностите на здружението поврзани со потпишувањето на договорот со Балканската Асоцијација на Медицински Сестри;- подготовки за претстојниот втор конгрес со меѓународно учество;- дискусија во врска со новото покачување на платите на медицинските сестри- и избор на нови координатори во неколку здравствени институции.

Прочитај повеќе

СИМПОЗИУМ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОД РЕПУБЛИКА СРПСКА

Почитувани членови ве известуваме дека Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на 21от Симпозиум на Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки од Република Српска.

Прочитај повеќе

ЕДУКАТИВЕН НАСТАН: ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА

Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје во соработка со Асоцијацијата за дезинфекција и стерилизација на Република Македонија - DSAM, во просториите на Факултетот, одржа едукативен настан под тема „ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА“.

Прочитај повеќе